3 ابزار رایگان زیبا و کاربردی برای وبلاگ شما - ابزار و کدهای رایگان برای وبلاگ ها
3 ابزار رایگان زیبا و کاربردی برای وبلاگ شما

سیستم حدیث سیستمی  تصادفی است  تفاوت این سیستم با هر بار ،بارگذاری صفحه یک حدیث و یا سخن آموزنده را به نمایش می گذارد .


 توسط این سیستم می توانید در صفحات وبلاگ خود در هر لحظه جدیدترین وزیباترین سخنان جالب  را به نمایش بگذارید .

 

توسط این سیستم می توانید در وبلاگ خود فال حافظ داشته باشید .