زمان سنج برای دانلود فایلها - ابزار و کدهای رایگان برای وبلاگ ها
زمان سنج برای دانلود فایلها

این سیستم با قرار گرفتن در سایت یا وبلاگ شما می تواند به کاربر بگوید که یک فایل (با هر مقدار حجمی) می تواند در چه زمانی یک فایل را دانلود نماید.