8 کد زیبا و کاربردی برای وبلاگ ها - ابزار و کدهای رایگان برای وبلاگ ها
8 کد زیبا و کاربردی برای وبلاگ ها

باز شدن صفحه از وسط صفحه به دو طرف بالا و پایین (بعد از کد قالب قرار می گیرد)
ظاهر شدن منو به صورت برفکی
باز شدن و بسته شدن صفحه هر بار به یک حالت 


پیغام هایتان را نمایان می کند
ستون نوشته هایتان را از بالا به پایین حرکت داده و نمایان می کند
لینکهایتان را کنار صفحه می گذارد تا در هر قسمت از وبلاگ در دسترس بیننده وبلاگ باشد (با بالا و پایین کردن صفحه این لینکها هم بالا و پایین می روند)
آوردن چند نوشته و بزرگ کردن آن
قرار گرفتن دو خط افقی و عمودی در صفحه که محل برخوردشان محل ماوس باشد(دنباله روی موس باشند)