۷ - ابزار و کدهای رایگان برای وبلاگ ها
۷

تغییر رنگ درون باکس

این کد باعث می شه که رنگ داخل باکس شما برای بازدیدکننده قابل تعویض باشه